برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
جزئیات محصول
RET2.5

مشخصات

ترمینال - نوع قطعه
ترمینال
ترمینال - تیپ
ترمینال ارت
ترمینال - تحمل جریان
24 آمپر
ترمینال - حداکثر سیم قابل اتصال
2.5 میلی متر مربع
محصولات مرتبط
موردی یافت نشد
نوشته‌های مرتبط

معرفی برند و محصولات رعد

توسطفروشگاه اینترنتی کنترل کاران 596 11 ماه پیش

بررسی انواع ترمینال های برق صنعتی

توسطفروشگاه اینترنتی کنترل کاران 6372 1 سال پیش

لیست قیمت ترمینال

ردیف تصویر نام محصول ترمینال - نوع قطعه ترمینال - تیپ ترمینال - تحمل جریان قیمت قیمت پس از تخفیف لینک
1 ترمینال رعد RTP2.5 ترمینال ترمینال یک طبقه 24 آمپر 2,120 -
2 ترمینال رعد طوسی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 3,060 -
3 ترمینال رعد طوسی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 3,985 -
4 ترمینال رعد طوسی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 4,840 -
5 ترمینال رعد RTP16 ترمینال ترمینال یک طبقه 76 آمپر 9,425 -
6 ترمینال رعد RTP25 ترمینال ترمینال یک طبقه 101 آمپر 11,155 -
7 ترمینال رعد RTP35 ترمینال ترمینال یک طبقه 125 آمپر 19,480 -
8 ترمینال رعد RTP50 ترمینال ترمینال یک طبقه 150 آمپر 32,750 -
9 ترمینال رعد RTP70 ترمینال ترمینال یک طبقه 192 آمپر 43,135 -
10 ترمینال رعد RTP95 ترمینال ترمینال یک طبقه 232 آمپر 83,420 -
11 ترمینال ارت رعد RET2.5 ترمینال ترمینال ارت 24 آمپر 9,095 -
12 ترمینال ارت رعد RET4 ترمینال ترمینال ارت 32 آمپر 11,440 -
13 ترمینال ارت رعد RET6 ترمینال ترمینال ارت 41 آمپر 12,995 -
14 ترمینال ارت رعد RET10 ترمینال ترمینال ارت 57 آمپر 14,655 -
15 ترمینال ارت رعد RET16 ترمینال ترمینال ارت 76 آمپر 19,575 -
16 ترمینال ارت رعد RET35 ترمینال ترمینال ارت 125 آمپر 31,280 -
17 ترمینال رعد DRTP2.5/4 ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر 6,090 -
18 ترمینال رعد DRTP2.5/4-L ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر 7,840 -
19 ترمینال ریلی دو طبقه رعد DRTP4 ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر 7,985 -
20 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB70 ترمینال ترمینال شمش خور 192 آمپر 46,085 -
21 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB95 ترمینال ترمینال شمش خور 232 آمپر 83,695 -
22 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB150 ترمینال ترمینال شمش خور 309 آمپر 145,010 -
23 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB240 ترمینال ترمینال شمش خور 415 آمپر 0 -
24 جمپر ترمینال 2.5 رعدCC10-2.5 جمپر ترمینال 21,535 -
25 جمپر ترمینال 4 رعدCC10-4 جمپر ترمینال 22,520 -
26 جمپر ترمینال دو طبقه رعدCC10-D4 جمپر ترمینال 21,570 -
27 جمپر ترمینال 6 رعد CC10-6 جمپر ترمینال 23,970 -
28 جمپر ترمینال 10 رعد CC10-10 جمپر ترمینال 25,370 -
29 جمپر ترمینال 16 رعد CC10-16 جمپر ترمینال 50,955 -
30 جمپر ترمینال 25 رعد CC10-25 جمپر ترمینال 52,805 -
31 جمپر ترمینال 35 رعد CC10-35 جمپر ترمینال 68,860 -
32 بست انتهایی رعد EB1 بست انتهای ریل 2,280 -
33 بست انتهایی رعد EB/2 بست انتهای ریل 2,120 -
34 بست انتهایی رعد EB/3 بست انتهای ریل 1,980 -
35 لیبل ترمینال رعد LB/1 لیبل ترمینال 2,690 -
36 لیبل ترمینال رعد LB/2 لیبل ترمینال 2,470 -
37 لیبل بست انتهایی رعد ELB\1 لیبل ترمینال 2,090 -
38 درپوش ترمینال رعد EP-RTP2.5 درپوش ترمینال 815 -
39 درپوش ترمینال رعد EP-RTP-4-6-10 درپوش ترمینال 1,100 -
40 درپوش ترمینال رعد P-RTP2.5 درپوش ترمینال 935 -
41 درپوش ترمینال رعد P-RTP4-6-10 درپوش ترمینال 11,700 -
42 شماره ترمینال رعد NS5 شماره ترمینال 5,425 -
43 شماره ترمینال رعد NS6.4 شماره ترمینال 5,425 -
44 شماره ترمینال رعدNS6 شماره ترمینال 5,425 -
45 شماره ترمینال رعد NS8 شماره ترمینال 5,425 -
46 شماره ترمینال رعد NS10 شماره ترمینال 3,940 -
47 ترمینال فیوزی رعد RFT5 ترمینال فیوز خور 17,235 -
48 ترمینال فیوز خور LED دار رعد RFT5 LD ( 24-48V AC/DC) ترمینال فیوز خور 20,030 -
49 ترمینال رعدTRTP4 ترمینال ترمینال سه طبقه 32 آمپر 13,130 -
50 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 4 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 0 -
51 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 6 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 0 -
52 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 10 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 0 -
53 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 16 ترمینال شاخه ای 50 آمپر 0 -
54 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 6 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 0 -
55 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 10 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 0 -
56 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 16 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 0 -
57 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 25 ترمینال شاخه ای 63 آمپر 0 -
58 ترمینال شاخه ای پی وی سی ونوس 25 ترمینال شاخه ای 63 آمپر 0 -
59 ترمینال شاخه ای پی وی سی ونوس35 ترمینال شاخه ای 75 آمپر 0 -
60 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 2,370 -
61 ترمینال فشاری رعد RPIT4 ترمینال ترمینال فشاری 32 آمپر 3,440 -
62 ترمینال فشاری رعد RPIT6 ترمینال ترمینال فشاری 41 آمپر 4,480 -
63 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5-1/2 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 4,290 -
64 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5-2/2 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 5,075 -
65 ترمینال فشاری رعد DPIT2.5 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 6,070 -
66 ترمینال ارت فشاری رعد RPET2.5 ترمینال ترمینال ارت 24 آمپر 10,260 -
67 ترمینال ارت فشاری رعد RPET4 ترمینال ترمینال ارت 32 آمپر 12,860 -
68 ترمینال ارت فشاری رعد RPET6 ترمینال ترمینال ارت 41 آمپر 14,635 -
69 ترمینال رعد سبز RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 3,060 -
70 ترمینال رعد زرد RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 3,060 -
71 ترمینال رعد قرمز RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 3,060 -
72 ترمینال رعد مشکی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 3,060 -
73 ترمینال رعد آبی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 3,060 -
74 ترمینال رعد زرد RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 3,985 -
75 ترمینال رعد قرمز RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 3,985 -
76 ترمینال رعد سبز RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 3,985 -
77 ترمینال رعد آبی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 3,985 -
78 ترمینال رعد مشکی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 3,985 -
79 ترمینال رعد قرمز RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 4,840 -
80 ترمینال رعد مشکی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 4,840 -
81 ترمینال رعد آبی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 4,840 -
82 ترمینال رعد زرد RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 4,840 -
83 ترمینال رعد سبز RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 4,840 -
84 ترمینال فیوز خور LED دار رعد RFT5 LD ( 110-220V AC/DC) ترمینال فیوز خور 20,030 -

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم