برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

تصویر نام محصول توضیحات قیمت (تومان ) قیمت پس از تخفیف (تومان ) به‌روزرسانی لینک
PLC دلتا DVP14SS211T دارای 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال ترانزیستوری فاقد ورودی و خروجی آنالوگ دارای درگاه ارتباطی RS232 و RS485 797,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP14SS211R دارای 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال رله ای فاقد ورودی و خروجی آنالوگ دارای درگاه ارتباطی RS232 و RS485 797,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP12SA211R 1,251,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP12SA211T 1,251,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP10SX11R 1,645,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP10SX11T 1,645,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP20SX211T 2,250,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP20SX211R 2,250,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP12SE11R 1,759,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP12SE11T 1,759,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP28SV11T2 2,584,000 - 1398/06/26
PLC دلتا DVP28SV11R2 2,410,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B03S211 1,499,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B03E211 2,205,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B07S410 1,694,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B07S411 1,963,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B07E411 2,625,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B07S401K 3,653,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B07S515 3,720,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B07E515 4,195,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B10S411 3,647,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-B10E615 5,189,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-W105B 11,085,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-W127B 11,798,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-107WV 3,193,000 - 1398/06/26
HMI دلتا DOP-110WS 5,845,000 - 1398/06/26
منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر دلتا DVP-PS01 استعلام 09135375600 - 1398/04/18
منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر دلتا DVP-PS02 استعلام 09135375600 - 1398/04/18
منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر دلتا DVP-PS05 استعلام 09135375600 - 1398/04/18
اینورتر دلتا B ورودی تک‌فاز 0.75Kw مدل VFD007B21 2,468,000 - 1398/06/26
کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 6 آمپر 5SL6106-7RC 37,500 - 1398/06/12
کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 10 آمپر 5SL6110-7RC 37,500 - 1398/06/12
کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 16 آمپر 5SL6116-7RC 37,500 - 1398/06/12
کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 32 آمپر 5SL6132-7RC 37,500 - 1398/06/12
کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 25 آمپر 5SL6325-7YA 185,000 - 1398/06/12
کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 32 آمپر 5SL6332-7YA 185,000 - 1398/06/12
کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 25 آمپر 5SL6125-7RC 37,500 - 1398/06/12
ترمینال رعد RTP2.5 1,670 1,403 1398/07/20
ترمینال رعد طوسی RTP4 2,415 2,029 1398/07/18
ترمینال رعد طوسی RTP6 3,150 2,646 1398/07/18
ترمینال رعد طوسی RTP10 3,820 3,209 1398/07/18
ترمینال رعد RTP16 7,450 6,258 1398/07/18
ترمینال رعد RTP25 8,815 7,405 1398/07/18
ترمینال رعد RTP35 15,395 12,932 1398/07/18
ترمینال رعد RTP50 25,885 21,743 1398/07/18
ترمینال رعد RTP70 34,095 28,640 1398/07/18
ترمینال رعد RTP95 65,940 55,390 1398/07/18
ترمینال ارت رعد RET2.5 8,780 7,375 1398/07/18
ترمینال ارت رعد RET4 10,610 8,912 1398/07/18
ترمینال ارت رعد RET6 11,865 9,967 1398/07/18
ترمینال ارت رعد RET10 13,155 11,050 1398/07/18
ترمینال ارت رعد RET16 15,470 12,995 1398/07/18
ترمینال ارت رعد RET35 24,725 20,769 1398/07/18
ترمینال رعد DRTP2.5/4 4,810 4,040 1398/07/18
ترمینال رعد DRTP2.5/4-L 6,195 5,204 1398/07/18
ترمینال رعد DRTP4 6,305 5,296 1398/07/18
سنسور القایی آتونیکس PR12-4AO استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR12-4AC استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR18-8AO استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR18-8AC استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL18-8AO استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL18-8AC استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR30-15AO استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR30-15AC استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL30-15AO استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL30-15AC استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR12-4DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR12-4DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکسPR12-4DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکسPR12-4DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRS12-4DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRS12-4DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRS12-4DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRS12-4DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL12-4DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL12-4DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR18-8DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR18-8DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR18-8DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR18-8DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL18-8DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL18-8DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL18-8DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL18-8DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR30-15DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR30-15DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR30-15DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PR30-15DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL30-15DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL30-15DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL30-15DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRL30-15DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRD12-8DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRD12-8DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRD12-8DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRD12-8DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRDL12-8DN استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRDL12-8DP استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRDL12-8DN2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
سنسور القایی آتونیکس PRDL12-8DP2 استعلام 09135375600 - 1398/06/07
صفحه: 

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم