برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

لیست قیمت اینورتر LS

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 
ردیف تصویر نام محصول اینورتر- ولتاژ ورودی توان خروجی(KW) PLC داخلی فیلتر EMI داخلی قیمت (تومان ) قیمت پس از تخفیف (تومان ) لینک
1 اینورتر LS IE5 ورودی تک فاز 0.1Kw مدل SV001IE5-1 تک فاز 220V 0.1 کیلو وات ندارد ندارد 2,684,000 -
2 اینورتر LS IE5 ورودی تک فاز 0.1Kw مدل SV001IE5-1C تک فاز 220V 0.1 کیلو وات ندارد ندارد 2,903,000 -
3 اینورتر LS IE5 ورودی تک فاز 0.2Kw مدل SV002IE5-1 تک فاز 220V 0.2 کیلو وات ندارد ندارد 2,946,000 -
4 اینورتر LS IE5 ورودی تک فاز 0.2Kw مدل SV002IE5-1C تک فاز 220V 0.2 کیلو وات ندارد ندارد 3,094,000 -
5 اینورتر LS IE5 ورودی تک فاز 0.4Kw مدل SV004IE5-1 تک فاز 220V 0.4 کیلو وات ندارد ندارد 3,191,000 -
6 اینورتر LS IE5 ورودی تک فاز 0.4Kw مدل SV004IE5-1C تک فاز 220V 0.4 کیلو وات ندارد ندارد 3,332,000 -
7 اینورتر LS IC5 ورودی تک فاز 0.4Kw مدل SV004IC5-1F تک فاز 220V 0.4 کیلو وات ندارد دارد 5,772,000 -
8 اینورتر LS IC5 ورودی تک فاز 0.75Kw مدل SV008IC5-1F تک فاز 220V 0.75 کیلو وات ندارد دارد 6,197,000 -
9 اینورتر LS IC5 ورودی تک فاز 1.5Kw مدل SV015IC5-1F تک فاز 220V 1.5 کیلو وات ندارد دارد 6,918,000 -
10 اینورتر LS IC5 ورودی تک فاز 2.2Kw مدل SV022IC5-1F تک فاز 220V 2.2 کیلو وات ندارد دارد 7,625,000 -
11 اینورتر LS IG5 ورودی تک فاز 0.4Kw مدل SV004IG5A-2 سه فاز 220V 0.4 کیلو وات ندارد دارد 5,772,000 -
12 اینورتر LS IG5 ورودی تک فاز 0.75Kw مدل SV008IG5A-2 سه فاز 220V 0.75 کیلو وات ندارد دارد 6,197,000 -
13 اینورتر LS IG5 ورودی تک فاز 1.5Kw مدل SV015IG5A-2 سه فاز 220V 1.5 کیلو وات ندارد دارد 6,918,000 -
14 اینورتر LS IG5 ورودی تک فاز 2.2Kw مدل SV022IG5A-2 سه فاز 220V 2.2 کیلو وات ندارد دارد 7,625,000 -
15 اینورتر LS IG5 ورودی تک فاز 3.7Kw مدل SV037IG5A-2 سه فاز 220V 3.7 کیلو وات ندارد دارد 9,253,000 -
16 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 0.4Kw مدل SV004IG5A-4 سه فاز 380V 0.4 کیلو وات ندارد دارد 6,532,000 -
17 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 0.75Kw مدل SV008IG5A-4 سه فاز 380V 0.75 کیلو وات ندارد دارد 6,918,000 -
18 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 1.5Kw مدل SV015IG5A-4 سه فاز 380V 1.5 کیلو وات ندارد دارد 7,340,000 -
19 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 2.2Kw مدل SV022IG5A-4 سه فاز 380V 2.2 کیلو وات ندارد دارد 8,295,000 -
20 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 4Kw مدل SV040IG5A-4 سه فاز 380V 4 کیلو وات ندارد دارد 11,699,000 -
21 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 5.5Kw مدل SV055IG5A-4 سه فاز 380V 5.5 کیلو وات ندارد دارد 15,385,000 -
22 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 7.5Kw مدل SV075IG5A-4 سه فاز 380V 7.5 کیلو وات ندارد دارد 17,486,000 -
23 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 11Kw مدل SV110IG5A-4 سه فاز 380V 11 کیلو وات ندارد دارد 19,241,000 -
24 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 15Kw مدل SV150IG5A-4 سه فاز 380V 15 کیلو وات ندارد دارد 22,870,000 -
25 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 18.5Kw مدل SV185IG5A-4 سه فاز 380V 18.5 کیلو وات ندارد دارد 30,575,000 -
26 اینورتر LS IG5 ورودی سه فاز 22Kw مدل SV220IG5A-4 سه فاز 380V 22 کیلو وات ندارد دارد 33,754,000 -
27 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 0.2Kw مدل LSLV0002M100-1EOFNA تک فاز 220V 0.2 کیلو وات ندارد 3,735,000 -
28 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 0.2Kw مدل LSLV0002M100-1EOFNS تک فاز 220V 0.2 کیلو وات ندارد 3,557,000 -
29 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 0.4Kw مدل LSLV0004M100-1EOFNA تک فاز 220V 0.4 کیلو وات ندارد 3,999,000 -
30 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 0.4Kw مدل LSLV0004M100-1EOFNS تک فاز 220V 0.4 کیلو وات ندارد 3,809,000 -
31 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 0.75Kw مدل LSLV0008M100-1EOFNA تک فاز 220V 0.75 کیلو وات ندارد 4,545,000 -
32 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 0.75Kw مدل LSLV0008M100-1EOFNS تک فاز 220V 0.75 کیلو وات ندارد 4,282,000 -
33 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 1.5Kw مدل LSLV00158M100-1EOFNA تک فاز 220V 1.5 کیلو وات ندارد 5,005,000 -
34 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 1.5Kw مدل LSLV0015M100-1EOFNS تک فاز 220V 1.5 کیلو وات ندارد 4,769,000 -
35 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 2.2Kw مدل LSLV0022M100-1EOFNA تک فاز 220V 2.2 کیلو وات ندارد 6,273,000 -
36 اینورتر LS M100 ورودی تک فاز 2.2Kw مدل LSLV0022M100-1EOFNS تک فاز 220V 2.2 کیلو وات ندارد 6,031,000 -
37 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 0.75Kw مدل SV0008IS7-4 سه فاز 380V 0.75 کیلو وات ندارد 12,215,000 -
38 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 1.5Kw مدل SV0015IS7-4 سه فاز 380V 1.5 کیلو وات ندارد 12,881,000 -
39 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 2.2Kw مدل SV0022IS7-4 سه فاز 380V 2.2 کیلو وات ندارد 14,650,000 -
40 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 3.7Kw مدل SV0037IS7-4 سه فاز 380V 3.7 کیلو وات ندارد 16,703,000 -
41 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 5.5Kw مدل SV0055IS7-4 سه فاز 380V 5.5 کیلو وات ندارد 17,522,000 -
42 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 7.5Kw مدل SV0075IS7-4 سه فاز 380V 7.5 کیلو وات ندارد 21,573,000 -
43 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 11Kw مدل SV0110IS7-4 سه فاز 220V 11 کیلو وات ندارد 29,117,000 -
44 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 15Kw مدل SV0150IS7-4 سه فاز 380V 15 کیلو وات ندارد 33,754,000 -
45 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 18.5Kw مدل SV0185IS7-4 سه فاز 380V 18.5 کیلو وات ندارد 39,517,000 -
46 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 22Kw مدل SV0220IS7-4 سه فاز 380V 22 کیلو وات ندارد 45,699,000 -
47 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 30Kw مدل SV0300IS7-4 سه فاز 380V 30 کیلو وات ندارد 58,011,000 -
48 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 37Kw مدل SV0370IS7-4 سه فاز 380V 37 کیلو وات ندارد 73,377,000 -
49 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 45Kw مدل SV0450IS7-4 سه فاز 380V 45 کیلو وات ندارد 98,920,770 -
50 اینورتر LS IS7 ورودی سه فاز 55Kw مدل SV0550IS7-4 سه فاز 380V 55 کیلو وات ندارد 112,967,000 -
صفحه: 

گفتگو واتساپ

واتساپ

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم