برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

فیش مادگی روکش دار FDFD-1.25-250

برند:
تماس 09135375600
برای اطلاع از قیمت بروز و موجودی تماس بگیرید.
موجود شد به من اطلاع بده
مرجع:
FDFD-1.25-250
دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها
جزئیات محصول
FDFD-1.25-250

مشخصات

اتصالات - نوع قطعه
فیش مادگی
اتصالات - حداکثر سایز سیم ورودی
1.5mm
عرض فیش
6.3mm
You may also like
موردی یافت نشد

لیست قیمت اتصالات

ردیف تصویر نام محصول قیمت قیمت پس از تخفیف لینک
1 سرسیم حلقوی RV-1.25-3 39,000 -
2 سرسیم حلقوی RV-1.25-4 41,000 -
3 سرسیم حلقوی RV-1.25-5 42,000 -
4 سرسیم حلقوی RV-1.25-6 54,000 -
5 سرسیم حلقوی RV-1.25-8 55,000 -
6 سرسیم حلقوی RV-1.25-10 تماس 09135375600 -
7 سرسیم حلقوی RV-2-3 45,000 -
8 سرسیم حلقوی RV-2-4 47,000 -
9 سرسیم حلقوی RV-2-5 51,000 -
10 سرسیم حلقوی RV-2-6 69,000 -
11 سرسیم حلقوی RV-2-8 70,000 -
12 سرسیم حلقوی RV-2-10 84,000 -
13 سرسیم حلقوی RV-5.5-3 تماس 09135375600 -
14 سرسیم حلقوی RV-5.5-4 74,690 -
15 سرسیم حلقوی RV-5.5-5 98,000 -
16 سرسیم حلقوی RV-5.5-6 98,000 -
17 سرسیم حلقوی RV-5.5-8 110,000 -
18 سرسیم حلقوی RV-5.5-10 113,000 -
19 سرسیم حلقوی RV-5.5-12 193,000 -
20 سرسیم دو شاخ SV-1.25-3 39,000 -
21 سرسیم دو شاخ SV-1.25-4 41,000 -
22 سرسیم دو شاخ SV-1.25-5 42,000 -
23 سرسیم دو شاخ SV-1.25-6 تماس 09135375600 -
24 سرسیم دو شاخ SV-1.25-8 تماس 09135375600 -
25 سرسیم دو شاخ SV-2-3 48,000 -
26 سرسیم دو شاخ SV-2-4 48,000 -
27 سرسیم دو شاخ SV-2-5 50,000 -
28 سرسیم دو شاخ SV-2-6 58,000 -
29 سرسیم دو شاخ SV-2-8 تماس 09135375600 -
30 سرسیم دو شاخ SV-5.5-3 تماس 09135375600 -
31 سرسیم دو شاخ SV-5.5-4 93,000 -
32 سرسیم دو شاخ SV-5.5-5 94,000 -
33 سرسیم دو شاخ SV-5.5-6 98,000 -
34 سرسیم دو شاخ SV-5.5-8 تماس 09135375600 -
35 سرسیم سوزنی PTV-1.25-10 تماس 09135375600 -
36 سرسیم سوزنی PTV-2-10 تماس 09135375600 -
37 سرسیم سوزنی PTV-5.5-10 تماس 09135375600 -
38 فیش نری MDD-1.25-250 تماس 09135375600 -
39 فیش نری MDD-2-250 تماس 09135375600 -
40 فیش نری MDD-5.5-250 تماس 09135375600 -
41 فیش مادگی FDD-1.25-110 تماس 09135375600 -
42 فیش مادگی FDD-1.25-187 تماس 09135375600 -
43 فیش مادگی FDD-1.25-250 تماس 09135375600 -
44 فیش مادگی FDD-2-187 تماس 09135375600 -
45 فیش مادگی FDD-2-250 تماس 09135375600 -
46 فیش مادگی FDD-2-312 تماس 09135375600 -
47 فیش مادگی FDD-5.5-250 تماس 09135375600 -
48 فیش مادگی FDD-5.5-375 تماس 09135375600 -
49 فیش مادگی روکش دار FDFD-1.25-187 تماس 09135375600 -
50 فیش مادگی روکش دار FDFD-1.25-250 تماس 09135375600 -
51 فیش مادگی روکش دار FDFD-2-250 تماس 09135375600 -
52 فیش مادگی روکش دار FDFD-5.5-250 تماس 09135375600 -
53 فیش مادگی روکش دار FDFD-5.5-375 تماس 09135375600 -
54 فیش نری فشنگی MPD-1.25-156 تماس 09135375600 -
55 فیش نری فشنگی MPD-2-195 تماس 09135375600 -
56 فیش نری فشنگی MPD-5.5-195 تماس 09135375600 -
57 فیش مادگی فشنگی MPD-1.25-156 تماس 09135375600 -
58 فیش مادگی فشنگی MPD-2-195 تماس 09135375600 -
59 فیش مادگی فشنگی MPD-5.5-195 تماس 09135375600 -
60 وایرشو E0508 10,500 -
61 وایرشو دوبل TE0508 18,000 -
62 وایرشو E7508 10,500 -
63 وایرشو دوبل TE7508 20,000 -
64 وایرشو E1008 11,500 -
65 وایرشو دوبل TE1008 92,000 -
66 وایرشو E1508 12,000 -
67 وایرشو دوبل TE1508 26,000 -
68 وایرشو E2508 14,500 -
69 وایرشو دوبل TE2508 41,000 -
70 وایرشو E4010 21,000 -
71 وایرشو دوبل TE4010 52,000 -
72 وایرشو E6012 28,500 -
73 وایرشو دوبل TE6012 80,000 -
74 وایرشو E10012 365,000 -
75 وایرشو دوبل TE10012 36,500 -
76 وایرشو E16012 56,000 -
77 وایرشو E25016 131,000 -
78 کابلشو مسی 6-6 18,946 -
79 کابلشو مسی 8-6 18,946 -
80 کابلشو مسی 6-10 31,536 -
81 کابلشو مسی 8-10 31,535 -
82 کابلشو مسی 8-16 45,436 -
83 کابلشو مسی 8-25 57,205 -
84 کابلشو مسی 10-35 126,154 -
85 کابلشو مسی 10-50 18,923 -
86 کابلشو مسی 12-70 27,657 -
87 کابلشو مسی 12-95 31,538 -
88 کابلشو مسی 12-120 37,155 -
89 کابلشو مسی 12-150 46,474 -
90 کابلشو مسی 16-185 64,531 -
91 کابلشو مسی 16-240 88,793 -
92 کابلشو آلومینیوم 6-10 تماس 09135375600 -
93 کابلشو آلومینیوم 8-10 تماس 09135375600 -
94 کابلشو آلومینیوم 8-16 2,755 -
95 کابلشو آلومینیوم 8-25 2,938 -
96 کابلشو آلومینیوم 10-35 4,252 -
97 کابلشو آلومینیوم 10-50 55,110 -
98 کابلشو آلومینیوم 12-70 8,450 -
99 کابلشو آلومینیوم 12-95 12,675 -
100 کابلشو آلومینیوم 12-120 13,225 -
101 کابلشو آلومینیوم 12-150 16,532 -
102 کابلشو آلومینیوم 16-185 23,880 -
103 کابلشو آلومینیوم 16-240 33,615 -
104 کابلشو آلومینیوم 20-300 37,105 -
105 کابلشو بیمتال 8-25 24,216 -
106 کابلشو بیمتال 10-35 33,658 -
107 کابلشو بیمتال 10-50 37,888 -
108 کابلشو بیمتال 12-70 425,587 -
109 کابلشو بیمتال 12-95 52,075 -
110 کابلشو بیمتال 12-120 60,247 -
111 کابلشو بیمتال 12-150 79,353 -
112 کابلشو بیمتال 16-185 97,130 -
113 کابلشو بیمتال 16-240 121,872 -
114 کابلشو بیمتال 20-300 139,277 -
115 موف مسی 6 تماس 09135375600 -
116 موف مسی 10 تماس 09135375600 -
117 موف مسی 16 تماس 09135375600 -
118 موف مسی 25 تماس 09135375600 -
119 موف مسی 35 تماس 09135375600 -
120 موف مسی 50 تماس 09135375600 -
121 موف مسی 70 تماس 09135375600 -
122 موف مسی 95 تماس 09135375600 -
123 موف مسی 120 تماس 09135375600 -
124 موف مسی 150 تماس 09135375600 -
125 موف مسی 185 تماس 09135375600 -
126 موف مسی 240 تماس 09135375600 -
127 موف مسی 300 تماس 09135375600 -
128 موف آلومینیوم 16 تماس 09135375600 -
129 موف آلومینیوم 35 تماس 09135375600 -
130 موف آلومینیوم 50 تماس 09135375600 -
131 موف آلومینیوم 70 تماس 09135375600 -
132 موف آلومینیوم 95 تماس 09135375600 -
133 موف آلومینیوم 120 تماس 09135375600 -
134 موف آلومینیوم 150 تماس 09135375600 -
135 موف آلومینیوم 185 تماس 09135375600 -
136 موف آلومینیوم 240 تماس 09135375600 -
137 موف بیمتال 10-16 تماس 09135375600 -
138 موف بیمتال 16-25 تماس 09135375600 -
139 موف بیمتال 25-35 تماس 09135375600 -
140 موف بیمتال 35-50 تماس 09135375600 -
141 موف بیمتال 50-70 تماس 09135375600 -
142 موف بیمتال 70-95 تماس 09135375600 -
143 موف بیمتال 95-120 تماس 09135375600 -
144 موف بیمتال 120-150 تماس 09135375600 -
145 موف بیمتال 150-185 تماس 09135375600 -
146 موف بیمتال 185-240 تماس 09135375600 -
147 موف بیمتال 240-300 تماس 09135375600 -
148 کابلشو بیمتال 16 تماس 09135375600 -
149 کابلشو بیمتال 25 تماس 09135375600 -
150 کابلشو بیمتال 35 تماس 09135375600 -
151 کابلشو بیمتال 50 تماس 09135375600 -
152 کابلشو بیمتال 70 تماس 09135375600 -
153 کابلشو بیمتال 95 تماس 09135375600 -
154 کابلشو بیمتال 120 تماس 09135375600 -
155 کابلشو بیمتال 150 تماس 09135375600 -
156 کابلشو بیمتال 185 تماس 09135375600 -
157 کابلشو بیمتال 240 تماس 09135375600 -
158 کابلشو بیمتال 300 تماس 09135375600 -

گفتگو در ایتا

گفتگو در ایتا

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم