برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

وایرشو دوبل TE1008

برند:
تماس 09135375600
برای اطلاع از قیمت بروز و موجودی تماس بگیرید.
موجود شد به من اطلاع بده
مرجع:
TE1008
دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها
جزئیات محصول
TE1008

مشخصات

اتصالات - نوع قطعه
وایرشو
اتصالات - حداکثر سایز سیم ورودی
1mm
محصولات مرتبط
موردی یافت نشد

لیست قیمت اتصالات

ردیف تصویر نام محصول قیمت قیمت پس از تخفیف لینک
1 سرسیم حلقوی RV-1.25-3 تماس 09135375600 -
2 سرسیم حلقوی RV-1.25-4 تماس 09135375600 -
3 سرسیم حلقوی RV-1.25-5 تماس 09135375600 -
4 سرسیم حلقوی RV-1.25-6 تماس 09135375600 -
5 سرسیم حلقوی RV-1.25-8 تماس 09135375600 -
6 سرسیم حلقوی RV-1.25-10 تماس 09135375600 -
7 سرسیم حلقوی RV-2-3 تماس 09135375600 -
8 سرسیم حلقوی RV-2-4 تماس 09135375600 -
9 سرسیم حلقوی RV-2-5 تماس 09135375600 -
10 سرسیم حلقوی RV-2-6 تماس 09135375600 -
11 سرسیم حلقوی RV-2-8 تماس 09135375600 -
12 سرسیم حلقوی RV-2-10 تماس 09135375600 -
13 سرسیم حلقوی RV-5.5-3 تماس 09135375600 -
14 سرسیم حلقوی RV-5.5-4 تماس 09135375600 -
15 سرسیم حلقوی RV-5.5-5 تماس 09135375600 -
16 سرسیم حلقوی RV-5.5-6 تماس 09135375600 -
17 سرسیم حلقوی RV-5.5-8 تماس 09135375600 -
18 سرسیم حلقوی RV-5.5-10 تماس 09135375600 -
19 سرسیم حلقوی RV-5.5-12 تماس 09135375600 -
20 سرسیم دو شاخ SV-1.25-3 تماس 09135375600 -
21 سرسیم دو شاخ SV-1.25-4 تماس 09135375600 -
22 سرسیم دو شاخ SV-1.25-5 تماس 09135375600 -
23 سرسیم دو شاخ SV-1.25-6 تماس 09135375600 -
24 سرسیم دو شاخ SV-1.25-8 تماس 09135375600 -
25 سرسیم دو شاخ SV-2-3 تماس 09135375600 -
26 سرسیم دو شاخ SV-2-4 تماس 09135375600 -
27 سرسیم دو شاخ SV-2-5 تماس 09135375600 -
28 سرسیم دو شاخ SV-2-6 تماس 09135375600 -
29 سرسیم دو شاخ SV-2-8 تماس 09135375600 -
30 سرسیم دو شاخ SV-5.5-3 تماس 09135375600 -
31 سرسیم دو شاخ SV-5.5-4 تماس 09135375600 -
32 سرسیم دو شاخ SV-5.5-5 تماس 09135375600 -
33 سرسیم دو شاخ SV-5.5-6 تماس 09135375600 -
34 سرسیم دو شاخ SV-5.5-8 تماس 09135375600 -
35 سرسیم سوزنی PTV-1.25-10 تماس 09135375600 -
36 سرسیم سوزنی PTV-2-10 تماس 09135375600 -
37 سرسیم سوزنی PTV-5.5-10 تماس 09135375600 -
38 فیش نری MDD-1.25-250 تماس 09135375600 -
39 فیش نری MDD-2-250 تماس 09135375600 -
40 فیش نری MDD-5.5-250 تماس 09135375600 -
41 فیش مادگی FDD-1.25-110 تماس 09135375600 -
42 فیش مادگی FDD-1.25-187 تماس 09135375600 -
43 فیش مادگی FDD-1.25-250 تماس 09135375600 -
44 فیش مادگی FDD-2-187 تماس 09135375600 -
45 فیش مادگی FDD-2-250 تماس 09135375600 -
46 فیش مادگی FDD-2-312 تماس 09135375600 -
47 فیش مادگی FDD-5.5-250 تماس 09135375600 -
48 فیش مادگی FDD-5.5-375 تماس 09135375600 -
49 فیش مادگی روکش دار FDFD-1.25-187 تماس 09135375600 -
50 فیش مادگی روکش دار FDFD-1.25-250 تماس 09135375600 -
51 فیش مادگی روکش دار FDFD-2-250 تماس 09135375600 -
52 فیش مادگی روکش دار FDFD-5.5-250 تماس 09135375600 -
53 فیش مادگی روکش دار FDFD-5.5-375 تماس 09135375600 -
54 فیش نری فشنگی MPD-1.25-156 تماس 09135375600 -
55 فیش نری فشنگی MPD-2-195 تماس 09135375600 -
56 فیش نری فشنگی MPD-5.5-195 تماس 09135375600 -
57 فیش مادگی فشنگی MPD-1.25-156 تماس 09135375600 -
58 فیش مادگی فشنگی MPD-2-195 تماس 09135375600 -
59 فیش مادگی فشنگی MPD-5.5-195 تماس 09135375600 -
60 وایرشو E0508 تماس 09135375600 -
61 وایرشو دوبل TE0508 تماس 09135375600 -
62 وایرشو E7508 تماس 09135375600 -
63 وایرشو دوبل TE7508 تماس 09135375600 -
64 وایرشو E1008 تماس 09135375600 -
65 وایرشو دوبل TE1008 تماس 09135375600 -
66 وایرشو E1508 تماس 09135375600 -
67 وایرشو دوبل TE1508 تماس 09135375600 -
68 وایرشو E2508 تماس 09135375600 -
69 وایرشو دوبل TE2508 تماس 09135375600 -
70 وایرشو E4010 تماس 09135375600 -
71 وایرشو دوبل TE4010 تماس 09135375600 -
72 وایرشو E6012 تماس 09135375600 -
73 وایرشو دوبل TE6012 تماس 09135375600 -
74 وایرشو E10012 تماس 09135375600 -
75 وایرشو دوبل TE10012 تماس 09135375600 -
76 وایرشو E16012 تماس 09135375600 -
77 وایرشو E25016 تماس 09135375600 -
78 کابلشو مسی 6-6 تماس 09135375600 -
79 کابلشو مسی 8-6 تماس 09135375600 -
80 کابلشو مسی 6-10 تماس 09135375600 -
81 کابلشو مسی 8-10 تماس 09135375600 -
82 کابلشو مسی 8-16 تماس 09135375600 -
83 کابلشو مسی 8-25 تماس 09135375600 -
84 کابلشو مسی 10-35 تماس 09135375600 -
85 کابلشو مسی 10-50 تماس 09135375600 -
86 کابلشو مسی 12-70 تماس 09135375600 -
87 کابلشو مسی 12-95 تماس 09135375600 -
88 کابلشو مسی 12-120 تماس 09135375600 -
89 کابلشو مسی 12-150 تماس 09135375600 -
90 کابلشو مسی 16-185 تماس 09135375600 -
91 کابلشو مسی 16-240 تماس 09135375600 -
92 کابلشو آلومینیوم 6-10 تماس 09135375600 -
93 کابلشو آلومینیوم 8-10 تماس 09135375600 -
94 کابلشو آلومینیوم 8-16 تماس 09135375600 -
95 کابلشو آلومینیوم 8-25 تماس 09135375600 -
96 کابلشو آلومینیوم 10-35 تماس 09135375600 -
97 کابلشو آلومینیوم 10-50 تماس 09135375600 -
98 کابلشو آلومینیوم 12-70 تماس 09135375600 -
99 کابلشو آلومینیوم 12-95 تماس 09135375600 -
100 کابلشو آلومینیوم 12-120 تماس 09135375600 -
101 کابلشو آلومینیوم 12-150 تماس 09135375600 -
102 کابلشو آلومینیوم 16-185 تماس 09135375600 -
103 کابلشو آلومینیوم 16-240 تماس 09135375600 -
104 کابلشو آلومینیوم 20-300 تماس 09135375600 -
105 کابلشو بیمتال 8-25 تماس 09135375600 -
106 کابلشو بیمتال 10-35 تماس 09135375600 -
107 کابلشو بیمتال 10-50 تماس 09135375600 -
108 کابلشو بیمتال 12-70 تماس 09135375600 -
109 کابلشو بیمتال 12-95 تماس 09135375600 -
110 کابلشو بیمتال 12-120 تماس 09135375600 -
111 کابلشو بیمتال 12-150 تماس 09135375600 -
112 کابلشو بیمتال 16-185 تماس 09135375600 -
113 کابلشو بیمتال 16-240 تماس 09135375600 -
114 کابلشو بیمتال 20-300 تماس 09135375600 -
115 موف مسی 6 تماس 09135375600 -
116 موف مسی 10 تماس 09135375600 -
117 موف مسی 16 تماس 09135375600 -
118 موف مسی 25 تماس 09135375600 -
119 موف مسی 35 تماس 09135375600 -
120 موف مسی 50 تماس 09135375600 -
121 موف مسی 70 تماس 09135375600 -
122 موف مسی 95 تماس 09135375600 -
123 موف مسی 120 تماس 09135375600 -
124 موف مسی 150 تماس 09135375600 -
125 موف مسی 185 تماس 09135375600 -
126 موف مسی 240 تماس 09135375600 -
127 موف مسی 300 تماس 09135375600 -
128 موف آلومینیوم 16 تماس 09135375600 -
129 موف آلومینیوم 35 تماس 09135375600 -
130 موف آلومینیوم 50 تماس 09135375600 -
131 موف آلومینیوم 70 تماس 09135375600 -
132 موف آلومینیوم 95 تماس 09135375600 -
133 موف آلومینیوم 120 تماس 09135375600 -
134 موف آلومینیوم 150 تماس 09135375600 -
135 موف آلومینیوم 185 تماس 09135375600 -
136 موف آلومینیوم 240 تماس 09135375600 -
137 موف بیمتال 10-16 تماس 09135375600 -
138 موف بیمتال 16-25 تماس 09135375600 -
139 موف بیمتال 25-35 تماس 09135375600 -
140 موف بیمتال 35-50 تماس 09135375600 -
141 موف بیمتال 50-70 تماس 09135375600 -
142 موف بیمتال 70-95 تماس 09135375600 -
143 موف بیمتال 95-120 تماس 09135375600 -
144 موف بیمتال 120-150 تماس 09135375600 -
145 موف بیمتال 150-185 تماس 09135375600 -
146 موف بیمتال 185-240 تماس 09135375600 -
147 موف بیمتال 240-300 تماس 09135375600 -
148 کابلشو بیمتال 16 تماس 09135375600 -
149 کابلشو بیمتال 25 تماس 09135375600 -
150 کابلشو بیمتال 35 تماس 09135375600 -
151 کابلشو بیمتال 50 تماس 09135375600 -
152 کابلشو بیمتال 70 تماس 09135375600 -
153 کابلشو بیمتال 95 تماس 09135375600 -
154 کابلشو بیمتال 120 تماس 09135375600 -
155 کابلشو بیمتال 150 تماس 09135375600 -
156 کابلشو بیمتال 185 تماس 09135375600 -
157 کابلشو بیمتال 240 تماس 09135375600 -
158 کابلشو بیمتال 300 تماس 09135375600 -

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم