برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

کلید اتوماتیک 1250 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-1250-1250-Fix

برند:
جزئیات محصول
PF3N-1250-1250-Fix

مشخصات

تعداد پل
سه پل
کلید اتوماتیک - نوع قطعه
فیکس (ثابت)
کلید اتوماتیک - جریان نامی
1250 آمپر
کلید اتوماتیک - قدرت قطع
100KA
قابلیت تنظیم حرارتی
ندارد
قابلیت تنظیم مغناطیسی
ندارد
محصولات مرتبط
موردی یافت نشد

لیست قیمت کلید اتوماتیک MCCB

ردیف تصویر نام محصول کلید اتوماتیک - جریان نامی کلید اتوماتیک - قدرت قطع قابلیت تنظیم حرارتی قابلیت تنظیم مغناطیسی قیمت قیمت پس از تخفیف لینک
1 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 20 آمپر هیوندا 20 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
2 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 32 آمپر هیوندا 32 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
3 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 40 آمپر هیوندا 40 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
4 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 50 آمپر هیوندا 50 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
5 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 63 آمپر هیوندا 63 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
6 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 75 آمپر هیوندا 75 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
7 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 100 آمپر هیوندا 100 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,122,100 -
8 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 125 آمپر هیوندا 125 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,882,400 -
9 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 150 آمپر هیوندا 150 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,882,400 -
10 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 160 آمپر هیوندا 160 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,882,400 -
11 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 175 آمپر هیوندا 175 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,882,400 -
12 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 200 آمپر هیوندا 200 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,882,400 -
13 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 225 آمپر هیوندا 225 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,882,400 -
14 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 250 آمپر هیوندا 250 آمپر 38KA ندارد ندارد 1,952,800 -
15 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 300 آمپر هیوندا 300 آمپر 45KA ندارد ندارد 4,665,800 -
16 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 350 آمپر هیوندا 350 آمپر 45KA ندارد ندارد 4,665,800 -
17 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 400 آمپر هیوندا 400 آمپر 45KA ندارد ندارد 4,665,800 -
18 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 500 آمپر هیوندا 500 آمپر 45KA ندارد ندارد 7,369,200 -
19 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 630 آمپر هیوندا 630 آمپر 45KA ندارد ندارد 7,689,400 -
20 کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم 800 آمپر هیوندا 800 آمپر 65KA ندارد ندارد 8,330,000 -
21 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر هیوندا 16 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
22 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 20 آمپر هیوندا 20 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
23 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 25 آمپر هیوندا 25 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
24 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 32 آمپر هیوندا 32 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
25 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 40 آمپر هیوندا 40 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
26 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 50 آمپر هیوندا 50 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
27 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 63 آمپر هیوندا 63 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
28 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 80 آمپر هیوندا 80 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
29 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 100 آمپر هیوندا 100 آمپر 38KA دارد ندارد 1,452,100 -
30 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 125 آمپر هیوندا 125 آمپر 38KA دارد ندارد 2,310,800 -
31 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 160 آمپر هیوندا 160 آمپر 38KA دارد ندارد 2,310,800 -
32 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 200 آمپر هیوندا 200 آمپر 38KA دارد ندارد 2,310,800 -
33 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 250 آمپر هیوندا 250 آمپر 38KA دارد ندارد 2,310,800 -
34 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 400 آمپر هیوندا 400 آمپر 45KA دارد ندارد 5,672,200 -
35 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 630 آمپر هیوندا 630 آمپر 45KA دارد ندارد 8,202,000 -
36 کلید اتوماتیک قابل تنظیم 800 آمپر هیوندا 800 آمپر 65KA دارد ندارد 10,373,000 -
37 کلید اتوماتیک 16 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-16-Fix 16 آمپر 50KA ندارد ندارد 621,400 -
38 کلید اتوماتیک 25 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-25-Fix 25 آمپر 50KA ندارد ندارد 321,400 -
39 کلید اتوماتیک 32 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-32-Fix 32 آمپر 50KA ندارد ندارد 621,400 -
40 کلید اتوماتیک 40 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-40-Fix 40 آمپر 50KA ندارد ندارد 621,400 -
41 کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-63-Fix 63 آمپر 50KA ندارد ندارد 621,400 -
42 کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-80-Fix 80 آمپر 50KA ندارد ندارد 621,400 -
43 کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-100-100-Fix 100 آمپر 50KA ندارد ندارد 621,400 -
44 کلید اتوماتیک 125 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-250-125-Fix 125 آمپر 50KA ندارد ندارد 939,300 -
45 کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-250-160-Fix 160 آمپر 50KA ندارد ندارد 939,300 -
46 کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-250-200-Fix 200 آمپر 50KA ندارد ندارد 939,300 -
47 کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-250-250-Fix 250 آمپر 50KA ندارد ندارد 939,300 -
48 کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-400-400-Fix 400 آمپر 50KA ندارد ندارد 2,820,000 -
49 کلید اتوماتیک 500 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-630-500-Fix 500 آمپر 50KA ندارد ندارد 3,840,000 -
50 کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-630-630-Fix 630 آمپر 50KA ندارد ندارد 4,020,000 -
51 کلید اتوماتیک 800 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-800-800-Fix 800 آمپر 70KA ندارد ندارد 5,460,000,000 -
52 کلید اتوماتیک 1250 آمپر فیکس پارس فانال PF3N-1250-1250-Fix 1250 آمپر 100KA ندارد ندارد 18,090,000 -
53 کلید اتوماتیک 16 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-16-Adj 16 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
54 کلید اتوماتیک 25 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-25-Adj 25 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
55 کلید اتوماتیک 32 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-32-Adj 32 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
56 کلید اتوماتیک 40 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-40-Adj 40 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
57 کلید اتوماتیک 63 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-63-Adj 63 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
58 کلید اتوماتیک 80 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-80-Adj 80 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
59 کلید اتوماتیک 100 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-160-100-Adj 100 آمپر 50KA دارد دارد 1,080,000 -
60 کلید اتوماتیک 125 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-250-125-Adj 125 آمپر 50KA دارد دارد 1,660,000 -
61 کلید اتوماتیک 160 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-250-160-Adj 160 آمپر 50KA دارد دارد 1,660,000 -
62 کلید اتوماتیک 200 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-250-200-Adj 200 آمپر 50KA دارد دارد 1,660,000 -
63 کلید اتوماتیک 250 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-250-250-Adj 250 آمپر 50KA دارد دارد 1,660,000 -
64 کلید اتوماتیک 400 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-400-400-Adj 400 آمپر 50KA دارد دارد 3,900,000 -
65 کلید اتوماتیک 400 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-630-400-Adj 400 آمپر 65KA دارد دارد 4,580,000 -
66 کلید اتوماتیک 500 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-630-500-Adj 500 آمپر 65KA دارد دارد 5,260,000 -
67 کلید اتوماتیک 630 آمپر قابل تنظیم پارس فانال PF3N-630-630-Adj 630 آمپر 65KA دارد دارد 5,460,000 -

گفتگو واتساپ

واتساپ

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم