برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
توضیحات

جدول انتخاب شماره ترمینال رعد

جدول انتخاب شماره ترمینال رعد

ادامه مطلب
جزئیات محصول
NS6.4

مشخصات

ترمینال - نوع قطعه
شماره ترمینال
محصولات مرتبط
موردی یافت نشد
نوشته‌های مرتبط

معرفی برند و محصولات رعد

توسطفروشگاه اینترنتی کنترل کاران 2111 2 سال پیش
دوست داشتن

لیست قیمت ترمینال

ردیف تصویر نام محصول ترمینال - نوع قطعه ترمینال - نوع محصول تحمل جریان قیمت قیمت پس از تخفیف لینک
1 ترمینال رعد RTP2.5 ترمینال ترمینال یک طبقه 24 آمپر تماس 09135375600 -
2 ترمینال رعد طوسی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر تماس 09135375600 -
3 ترمینال رعد طوسی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر تماس 09135375600 -
4 ترمینال رعد طوسی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر تماس 09135375600 -
5 ترمینال رعد RTP16 ترمینال ترمینال یک طبقه 76 آمپر تماس 09135375600 -
6 ترمینال رعد RTP25 ترمینال ترمینال یک طبقه 101 آمپر تماس 09135375600 -
7 ترمینال رعد RTP35 ترمینال ترمینال یک طبقه 125 آمپر تماس 09135375600 -
8 ترمینال رعد RTP50 ترمینال ترمینال یک طبقه 150 آمپر تماس 09135375600 -
9 ترمینال رعد RTP70 ترمینال ترمینال یک طبقه 192 آمپر تماس 09135375600 -
10 ترمینال رعد RTP95 ترمینال ترمینال یک طبقه 232 آمپر تماس 09135375600 -
11 ترمینال ارت رعد RET2.5 ترمینال ترمینال ارت 24 آمپر تماس 09135375600 -
12 ترمینال ارت رعد RET4 ترمینال ترمینال ارت 32 آمپر تماس 09135375600 -
13 ترمینال ارت رعد RET6 ترمینال ترمینال ارت 41 آمپر تماس 09135375600 -
14 ترمینال ارت رعد RET10 ترمینال ترمینال ارت 57 آمپر تماس 09135375600 -
15 ترمینال ارت رعد RET16 ترمینال ترمینال ارت 76 آمپر تماس 09135375600 -
16 ترمینال ارت رعد RET35 ترمینال ترمینال ارت 125 آمپر تماس 09135375600 -
17 ترمینال رعد DRTP2.5/4 ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر تماس 09135375600 -
18 ترمینال رعد DRTP2.5/4-L ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر تماس 09135375600 -
19 ترمینال ریلی دو طبقه رعد DRTP4 ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر تماس 09135375600 -
20 ترمینال ریلی شمش خور با کاور رعد RTB70 ترمینال ترمینال شمش خور 192 آمپر تماس 09135375600 -
21 ترمینال ریلی شمش خور با کاور رعد RTB95 ترمینال ترمینال شمش خور 232 آمپر تماس 09135375600 -
22 ترمینال ریلی شمش خور با کاور رعدRTB150 ترمینال ترمینال شمش خور 309 آمپر تماس 09135375600 -
23 ترمینال ریلی شمش خور با کاور رعدRTB240 ترمینال ترمینال شمش خور 415 آمپر تماس 09135375600 -
24 جمپر ترمینال 2.5 رعدCC10-2.5 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
25 جمپر ترمینال 4 رعدCC10-4 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
26 جمپر ترمینال دو طبقه رعدCC10-D4 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
27 جمپر ترمینال 6 رعد CC10-6 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
28 جمپر ترمینال 10 رعد CC10-10 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
29 جمپر ترمینال 16 رعد CC10-16 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
30 جمپر ترمینال 25 رعد CC10-25 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
31 جمپر ترمینال 35 رعد CC10-35 جمپر ترمینال تماس 09135375600 -
32 بست انتهایی رعد EB/1 بست انتهای ریل تماس 09135375600 -
33 بست انتهایی رعد EB/2 بست انتهای ریل تماس 09135375600 -
34 بست انتهایی رعد EB/3 بست انتهای ریل تماس 09135375600 -
35 لیبل ترمینال رعد LB/1 لیبل ترمینال تماس 09135375600 -
36 لیبل ترمینال رعد LB/2 لیبل ترمینال تماس 09135375600 -
37 لیبل بست انتهایی رعد ELB\1 لیبل ترمینال تماس 09135375600 -
38 درپوش ترمینال رعد EP-RTP2.5 درپوش ترمینال تماس 09135375600 -
39 درپوش ترمینال رعد EP-RTP-2.5H-10 درپوش ترمینال تماس 09135375600 -
40 درپوش ترمینال رعد P-RTP2.5 درپوش ترمینال تماس 09135375600 -
41 درپوش ترمینال رعد P-RTP4-6-10 درپوش ترمینال تماس 09135375600 -
42 شماره ترمینال رعد NS5 شماره ترمینال تماس 09135375600 -
43 شماره ترمینال رعد NS6.4 شماره ترمینال تماس 09135375600 -
44 شماره ترمینال رعدNS6 شماره ترمینال تماس 09135375600 -
45 شماره ترمینال رعد NS8 شماره ترمینال تماس 09135375600 -
46 شماره ترمینال رعد NS10 شماره ترمینال تماس 09135375600 -
47 ترمینال فیوزی رعد RFT5 ترمینال فیوز خور تماس 09135375600 -
48 ترمینال فیوز خور LED دار رعد RFT5 LD ( 24-48V AC/DC) ترمینال فیوز خور تماس 09135375600 -
49 ترمینال رعدTRTP4 ترمینال ترمینال سه طبقه 32 آمپر 26,350 -
50 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 4 ترمینال شاخه ای 30 آمپر تماس 09135375600 -
51 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 6 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 103,000 -
52 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 10 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 14,400 -
53 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 16 ترمینال شاخه ای 50 آمپر 17,700 -
54 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 6 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 10,200 -
55 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 10 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 14,300 -
56 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 16 ترمینال شاخه ای 40 آمپر تماس 09135375600 -
57 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 25 ترمینال شاخه ای 63 آمپر تماس 09135375600 -
58 ترمینال شاخه ای پی وی سی ونوس 25 ترمینال شاخه ای 63 آمپر 49,600 -
59 ترمینال شاخه ای پی وی سی ونوس35 ترمینال شاخه ای 75 آمپر 92,000 -
60 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 4,770 -
61 ترمینال فشاری رعد RPIT4 ترمینال ترمینال فشاری 32 آمپر 6,915 -
62 ترمینال فشاری رعد RPIT6 ترمینال ترمینال فشاری 41 آمپر 9,015 -
63 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5-1/2 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 8,625 -
64 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5-2/2 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 10,195 -
65 ترمینال دو طبقه فشاری رعد DPIT2.5 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 12,200 -
66 ترمینال ارت فشاری رعد RPET2.5 ترمینال ترمینال ارت 24 آمپر 20,610 -
67 ترمینال ارت فشاری رعد RPET4 ترمینال ترمینال ارت 32 آمپر 25,835 -
68 ترمینال ارت فشاری رعد RPET6 ترمینال ترمینال ارت 41 آمپر 29,390 -
69 ترمینال رعد سبز RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 6,160 -
70 ترمینال رعد زرد RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 6,160 -
71 ترمینال رعد قرمز RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 6,160 -
72 ترمینال رعد مشکی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 6,160 -
73 ترمینال رعد آبی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 6,160 -
74 ترمینال رعد زرد RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 8,010 -
75 ترمینال رعد قرمز RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 8,010 -
76 ترمینال رعد سبز RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 8,010 -
77 ترمینال رعد آبی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 8,010 -
78 ترمینال رعد مشکی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 8,010 -
79 ترمینال رعد قرمز RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 9,730 -
80 ترمینال رعد مشکی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 9,730 -
81 ترمینال رعد آبی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 9,730 -
82 ترمینال رعد زرد RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 9,730 -
83 ترمینال رعد سبز RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 9,730 -
84 ترمینال فیوز خور LED دار رعد RFT5 LD ( 110-220V AC/DC) ترمینال فیوز خور 40,230 -

گفتگو واتساپ

واتساپ

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم