برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
جزئیات محصول
LB2

مشخصات

ترمینال - نوع قطعه
لیبل ترمینال
محصولات مرتبط
موردی یافت نشد
نوشته‌های مرتبط

معرفی برند و محصولات رعد

توسطفروشگاه اینترنتی کنترل کاران 1084 1 سال پیش
دوست داشتن

لیست قیمت ترمینال

ردیف تصویر نام محصول ترمینال - نوع قطعه ترمینال - نوع محصول تحمل جریان قیمت قیمت پس از تخفیف لینک
1 ترمینال رعد RTP2.5 ترمینال ترمینال یک طبقه 24 آمپر 3,330 -
2 ترمینال رعد طوسی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 4,660 -
3 ترمینال رعد طوسی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 6,060 -
4 ترمینال رعد طوسی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 7,360 -
5 ترمینال رعد RTP16 ترمینال ترمینال یک طبقه 76 آمپر 14,320 -
6 ترمینال رعد RTP25 ترمینال ترمینال یک طبقه 101 آمپر 16,940 -
7 ترمینال رعد RTP35 ترمینال ترمینال یک طبقه 125 آمپر 29,580 -
8 ترمینال رعد RTP50 ترمینال ترمینال یک طبقه 150 آمپر 49,720 -
9 ترمینال رعد RTP70 ترمینال ترمینال یک طبقه 192 آمپر 65,490 -
10 ترمینال رعد RTP95 ترمینال ترمینال یک طبقه 232 آمپر 126,640 -
11 ترمینال ارت رعد RET2.5 ترمینال ترمینال ارت 24 آمپر 13,820 -
12 ترمینال ارت رعد RET4 ترمینال ترمینال ارت 32 آمپر 17,370 -
13 ترمینال ارت رعد RET6 ترمینال ترمینال ارت 41 آمپر 19,730 -
14 ترمینال ارت رعد RET10 ترمینال ترمینال ارت 57 آمپر 22,260 -
15 ترمینال ارت رعد RET16 ترمینال ترمینال ارت 76 آمپر 29,720 -
16 ترمینال ارت رعد RET35 ترمینال ترمینال ارت 125 آمپر 47,500 -
17 ترمینال رعد DRTP2.5/4 ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر 9,260 -
18 ترمینال رعد DRTP2.5/4-L ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر 11,910 -
19 ترمینال ریلی دو طبقه رعد DRTP4 ترمینال ترمینال دو طبقه 32 آمپر 12,130 -
20 ترمینال ریلی شمش خور رعد RTB70 ترمینال ترمینال شمش خور 192 آمپر 69,970 -
21 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB95 ترمینال ترمینال شمش خور 232 آمپر 127,060 -
22 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB150 ترمینال ترمینال شمش خور 309 آمپر 220,140 -
23 ترمینال ریلی شمش خور رعدRTB240 ترمینال ترمینال شمش خور 415 آمپر 410,060 -
24 جمپر ترمینال 2.5 رعدCC10-2.5 جمپر ترمینال 0 -
25 جمپر ترمینال 4 رعدCC10-4 جمپر ترمینال 32,750 -
26 جمپر ترمینال دو طبقه رعدCC10-D4 جمپر ترمینال 31,330 -
27 جمپر ترمینال 6 رعد CC10-6 جمپر ترمینال 34,810 -
28 جمپر ترمینال 10 رعد CC10-10 جمپر ترمینال 36,840 -
29 جمپر ترمینال 16 رعد CC10-16 جمپر ترمینال 74,000 -
30 جمپر ترمینال 25 رعد CC10-25 جمپر ترمینال 76,690 -
31 جمپر ترمینال 35 رعد CC10-35 جمپر ترمینال 99,990 -
32 بست انتهایی رعد EB1 بست انتهای ریل 3,320 -
33 بست انتهایی رعد EB/2 بست انتهای ریل 3,080 -
34 بست انتهایی رعد EB/3 بست انتهای ریل 2,890 -
35 لیبل ترمینال رعد LB/1 لیبل ترمینال 3,920 -
36 لیبل ترمینال رعد LB/2 لیبل ترمینال 3,600 -
37 لیبل بست انتهایی رعد ELB\1 لیبل ترمینال 3,050 -
38 درپوش ترمینال رعد EP-RTP2.5 درپوش ترمینال 1,190 -
39 درپوش ترمینال رعد EP-RTP-4-6-10 درپوش ترمینال 1,610 -
40 درپوش ترمینال رعد P-RTP2.5 درپوش ترمینال 1,370 -
41 درپوش ترمینال رعد P-RTP4-6-10 درپوش ترمینال 1,710 -
42 شماره ترمینال رعد NS5 شماره ترمینال 7,890 -
43 شماره ترمینال رعد NS6.4 شماره ترمینال 7,890 -
44 شماره ترمینال رعدNS6 شماره ترمینال 7,860 -
45 شماره ترمینال رعد NS8 شماره ترمینال 7,860 -
46 شماره ترمینال رعد NS10 شماره ترمینال 5,730 -
47 ترمینال فیوزی رعد RFT5 ترمینال فیوز خور 26,170 -
48 ترمینال فیوز خور LED دار رعد RFT5 LD ( 24-48V AC/DC) ترمینال فیوز خور 30,420 -
49 ترمینال رعدTRTP4 ترمینال ترمینال سه طبقه 32 آمپر 19,925 -
50 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 4 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 6,500 -
51 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 6 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 6,600 -
52 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 10 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 8,950 -
53 ترمینال شاخه ای پلی اتیلن ونوس 16 ترمینال شاخه ای 50 آمپر 11,900 -
54 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 6 ترمینال شاخه ای 30 آمپر 6,100 -
55 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 10 ترمینال شاخه ای 40 آمپر 8,550 -
56 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 16 ترمینال شاخه ای 40 آمپر تماس 09135375600 -
57 ترمینال شاخه ای پلی آمید ونوس 25 ترمینال شاخه ای 63 آمپر تماس 09135375600 -
58 ترمینال شاخه ای پی وی سی ونوس 25 ترمینال شاخه ای 63 آمپر 31,800 -
59 ترمینال شاخه ای پی وی سی ونوس35 ترمینال شاخه ای 75 آمپر 56,000 -
60 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 3,605 -
61 ترمینال فشاری رعد RPIT4 ترمینال ترمینال فشاری 32 آمپر 5,225 -
62 ترمینال فشاری رعد RPIT6 ترمینال ترمینال فشاری 41 آمپر 6,810 -
63 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5-1/2 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 6,520 -
64 ترمینال فشاری رعد RPIT2.5-2/2 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 7,710 -
65 ترمینال فشاری رعد DPIT2.5 ترمینال ترمینال فشاری 24 آمپر 9,220 -
66 ترمینال ارت فشاری رعد RPET2.5 ترمینال ترمینال ارت 24 آمپر 15,585 -
67 ترمینال ارت فشاری رعد RPET4 ترمینال ترمینال ارت 32 آمپر 195,350 -
68 ترمینال ارت فشاری رعد RPET6 ترمینال ترمینال ارت 41 آمپر 22,220 -
69 ترمینال رعد سبز RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 4,655 -
70 ترمینال رعد زرد RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 4,655 -
71 ترمینال رعد قرمز RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 4,655 -
72 ترمینال رعد مشکی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 4,655 -
73 ترمینال رعد آبی RTP4 ترمینال ترمینال یک طبقه 41 آمپر 4,655 -
74 ترمینال رعد زرد RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 6,060 -
75 ترمینال رعد قرمز RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 6,060 -
76 ترمینال رعد سبز RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 6,060 -
77 ترمینال رعد آبی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 6,060 -
78 ترمینال رعد مشکی RTP6 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 6,060 -
79 ترمینال رعد قرمز RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 7,355 -
80 ترمینال رعد مشکی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 7,355 -
81 ترمینال رعد آبی RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 7,355 -
82 ترمینال رعد زرد RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 7,355 -
83 ترمینال رعد سبز RTP10 ترمینال ترمینال یک طبقه 57 آمپر 7,355 -
84 ترمینال فیوز خور LED دار رعد RFT5 LD ( 110-220V AC/DC) ترمینال فیوز خور 30,415 -

گفتگو واتساپ

واتساپ

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم